مژگان بختیاری

امسال حواستان را جمع کنید!


منابع:
سه شنبه 26 خرداد 1388
ساعت 6:45 صبح
تهران اتوبان چمران ، تقاطع حکیم
بیلبورد تبلیغاتی بانک مسکن
یکشنبه 31 خرداد 1388
ساعت 20:42 شب
سیمای جمهوری اسلامی ایران
شبکه 2 بخش خبری برنامه 20:30
سه شنبه 6 مرداد 1388
اطلاعیه دادستان تهران
سایت رجا نیوز
جمعه 27 شهریور 1388
ساعت 11:28 صبح
دانشگاه تهران خیابان انقلاب
خطبه های نماز جمعه
شنبه 14 آبان 1388
ساعت 9:32 صبح
روزنامه کیهان، شماره: 19504 صفحه اول
سه شنبه 17 آذر 1388
ساعت 8:35 صبح
صدای جمهوری اسلامی ایران
FMشبکه فرهنگ، روی موج 85/106
پخش مستقیم مجلس شورای اسلامی