آزاده اخلاقی

تعلیق در تهران

کلان‌شهر مدرنیته‌ی فشرده است. مکانی‌ست که در آن تمام جلوه‌های تاریخ مدرنیته به فشرده‌ترین شکل ممکن به هم گره خورده‌اند. سنگینیِ مکان در کلان‌شهر صدها برابرِ سنگینی مکان در روستا و شهرهای کوچک است. انسانِِ ساکنِ کلان‌شهر آن کسی‌ست که این بار را بر دوش دارد.