سارا روحی‌صفت

فصل 2: گزینه‌ی مورد نظر را انتخاب کنید

گزینه‌های زیاد و متنوعی برای تمام سلایق در نظر گرفته شده.

لطفاً «گزینه مورد نظر را انتخاب کنید»

 

انتخاب حق شماست.

نماینده شهر خود را خودتان انتخاب کنید، البته از میان این گزینه‌ها.

شما در انتخاب پوشش آزاد هستید، مثلا می‌توانید انتخاب کنید چه مانتویی بپوشید،

البته اگر جلو باز نباشد!

مانتو بلند

مانتو نسبتاً کوتاه

مانتو گل‌دار

مانتو گشاد

مانتو کمی تنگ

مانتو تیره

مانتو روشن

کارهای بسیاری است که برای یک زن و مادر دراین جامعه مناسب باشد.

چرا از میان این گزینه‌ها انتخاب نمی‌کنید؟

تنوع غذای رستوران ما بسیار زیاد است.

خورشت قورمه سبزی

خورشت کرفس

خورشت فسنجان

خورشت قیمه با سیب‌زمینی

خورشت قیمه با بادمجان

لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید!