صالح تسبیحی

 

متولد ۱۳۶۰ تهران
درسخوانده گرافیک
عضو فدراسیون جهانی روزنامه نگاران

نمایشگاه های انفرادی:
1385. «زنگ زمان» مجموعه عکس. گالری زنگار
1391 . «نفتالین» فتوپرینت و ویدئو. گالری طراحان آزاد
1394. «سوانح مرکب» گالری طراحان آزاد

1394. «پرندگان باغشاه» گالری پروژه های آران 1395. «کارسینوما» گالری طراحان آزاد
کیوریتوری:

1394. پروژه ی بلند مدت «میراث نفت و نیاکان». نمایشگاه نخست. حسود. گالری دنا

1395. پروژه ی بازخوانی تاریخ. فراموشان کوتا. بیست و هشت مرداد.گالری آران
نمایشگاه های گروهی:
1381. نمایشگاه «گروه ورا» گالری سیحون
1383. نمایشگاه دوم گروه ورا «شهری دیگر» گالری سیحون
1383. نمایشگاه «افسردگی عمیق» گالری آتبین
1385. نمایشگاه « افسردگی عمیقتر» گالری طراحان آزاد
1385. نمایشگاه «انسان اینسان» گالری زنگار
1388. نمایشگاه «مان هنر نو»
1391. نمایشگاه «لندن کالینگ تهران» بریتانیا
1392. نمایشگاه «پرسبوک» خانه هنرمندان
1392. نمایشگاه «مروری بر یک دهه ویدئو آرت ایران» خانه هنرمندان ایران
1392. نمایشگاه «فروغ» گالری ویستا

1393. نمایشگاه «تختی» گالری شیرین

1393. نمایشگاه «بی نام» گالری هفت ثمر

1393. نمایشگاه گروهی «هنر و صلح» مجوعه لاجوردی

1394. نمایشگاه گروهی«اتمیزه» گالری ایگرگ

1394. نمایشگاه گروهی«صمدبهرنگی» گالری دنا

1394. نمایشگاه گروهی «گذر هراسی» گالری طراحان آزاد

1394. نمایشگاه گروهی«تهران شهر بی دفاع» گالری دنا
1394. نمایشگاه گروهی«واقعیت و خیال، نگاهی بر عکسای معاصر ایران» گالری پردیس ملت

1394. ارائه پرفورمنس در نمایشگاه «آقای رئیس جمهور»

1395. نمایشگاه گروهی «آقای رئیس جمهور» (ورژن دو) گالری طراحان آزاد

1395. نمایشگاه گروهی«امکان رخداد» گالری آ