فرسام سنگینی

متولد 1367، تهران
تحصیلات
خودآموخته ی رشته ی گرافیک ، نقاشی و انیمیشن . گذراندن دوره ی دوساله ی طراحی در آتلیه ی منوچهر معتبر
عضویت
انجمن نقاشان ایران
استاکیست های تهران
نمایشگاه‌ها
1393، «ایمیگوموندی»، مجموعه‌ی لوسیانو بنتون، نقشه‌ی هنری نو، ونیز
1393، «استاکیسم: نوگرایی جریان اصلی»، دانشگاه کنت، کنتربری
1393، حراج زمستانه‌ی انجمن نقاشان ایران، تهران
1393، نمایشگاه آثار فرسام سنگینی، موزه‌ی هنرهای ملی ایران
1392، «از رده خارج»، نمایشگاه گروهی استاکیست‌های بین‌الملل، گالری دی، تهران
1391، «گرفتار در گذر»، گالری تبرنکل، لندن
1390، نخستین نمایشگاه تاروت کارت استاکیستی، کارخانه‌ی هنر ایسلینگتون، لندن
1390، نمایشگاه انفرادی گالری میرمصور، تهران
1390، نمایشگاه گروهی «تولدی دیگر»، گالری فریا
1390، «نقاشان ریمدرنیست علیه امر بی‌ارزش»، رستوران شیراز بار، ماربلا
1389، «سه دنیا در یکی»، سالن نمایشگاه مرکز ارتباطات فرهنگی کلاپدیا، کیوریتور ادوارد لوسی‌اسمیت، لیتوانی
1389، «دشمنان هنر»، لودردیل هاوس، لندن
1387، نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری اریک ،تهران
1386، هفتمین بینال نقاشی، گالری صبا، تهران