صبا معصومیان

متولد تهران، 1361
تحصیلات
فوق لیسانس گرافیک، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد
نمایشگاه‌های انفرادی
1389، در اتاقت جا ماندم، گالری طراحان آزاد
1384، گالری آی، دوبی
1384، گالری لاله، تهران
1382، گالری طراحان آزاد، تهران
1381، گالری طراحان آزاد، تهران
1381، گالری آی، دوبی
1380، گالری الهه، تهران
1379، گالری الهه، تهران
نمایشگاه‌های گروهی
1394، میکاسا، بولونیا
1393، موزه اورفه، بولونیه
1393، گالری اتو، بولونیا
1393،  ToyWith.it ، بولونیا
1393، موزه جانورشناسی، بولونیا
1393، ویلا آنجلی، روویگو
1393، گالری  XVA ، دوبی
1392،  Sala Pescheria Nuova ، روویگو
1391،  Frappant e.V. ، هامبورگ
1390، صبحانه در تهران، گالری فریملس، لندن
1390، گالری طراحان آزاد، تهران
1390، گالری نوروتیتان، برلین
1390، گالری محسن، تهران
1389، گالری اُپرا، روبی
1388، گالری کنوس، نیویورک
1382، فرهنگسرای اندیشه، تهران
جوایز
1394، برگزیده بینال مونتزا
1393،  Premio O.R.A. ، ورونا
1387،  Runner-up Noma Concours ، توکیو
1386،  Plaque Golden Pen ، بلگراد