• جاودانگی، عنوان نمایشگاهی مشترک از هنرمندان ترکیه‌ای و ایرانی است، که از تاریخ 2 ژوییه در گالری هنر هتل آداهان افتتاح شده. نمایگشاه آثار 11 هنرمند ایرانی و 11 ترکیه‌ای را ارائه می‌دهد. از میان هنرمندان ایرانی تنها ساغر دئیری در استانبول زندگی می‌کند. این نمایشگاه توسط گالری مدرن و معاصر و گالری بلو رینو برگزار شده و تیما جم کیوریتور آن است.

    نمایشگاه تا 8 ژوییه برپا است.

    تصویر: ساغر دئیری، اکریلیک و دوخت روی پارچه، 50 × 50 سانتیمتر