• با همکاری گالری طراحان آزاد، از تاریخ جمعه 29 ژوئن نمایشگاهی در کونست‌اندئه، در شهر واودزندِ فرایزلندِ هلند با عنوان «ققنوس ایران» برگزار می‌شود، که 70 اثر (60 نقاشی و 10 مجسمه) از 13 هنرمند معاصر ایرانی را نمایش می‌دهد. تمامی این آثار جهت نمایش اختصاصی در مرکز کونست‌اندئه به هلند ارسال شده و تاکنون در خارج از ایران نمایش داده نشده‌اند.

    نمایشگاه تا یکشنبه 7 ژوییه برپا خواهد بود.

    هنرمندان: سحر آزادمهر، تارا آزرم، ساناز دزفولیان، طاهر روزمهسالی، حمید عینی، حمزه فرهادی، قاسم لطفی، نیلوفر محمدی‌فر، محسن محمودی‌زاده، آزاده مدنی، معصومه مظفری، الهه میرباباییان، سام نیکمرام

    تصویر: معصومه مظفری، اکریلیک و پاستل، 50 × 50 سانتیمتر