• نمایشگاه «پشت نویسی» با ایده برقراری دیالوگ میان هنرمند و خریداران اثر، در گالری آتلیه ی کبود شهر تبریز افتتاح شود.
    نمایشگاه «پشت نویسی» از ۱۴ اردیبهشت ۹۷ در گالری آتلیه کبود افتتاح شد. این نمایشگاه شامل کارت پستال‌های پشت‌نویسی شده از ۱۸۰ هنرمند معاصر است که به کیوریتوری رزیتا شرف‌جهان و فرهاد فزونی انجام شده است و تا ۲۶ اردیبهشت در این گالری برگزار خواهد شد.

    در بخشی از استیتمنت این نمایشگاه آمده است:
    ما اغلب خریدار کارهایمان را نمی‌شناسیم یا شاید سال‌ها بعد بفهمیم که اثری از ما در خانه کسی به دیوار است. گاه رابطه جالبی میان خریدار و هنرمند شکل می‌گیرد و آنها می‌توانند توضیحاتی خصوصی‌تر را با هم در مورد آن اثر رد و بدل کنند در مورد چگونگی تولید اثر، دلیل آن، خاطرات توضیح دهند و در مقابل، خریدار در مورد (نحوه آشنا شدنش) شناختش از هنرمند، خاطره روز خرید آن اثر سخنی بگوید و... زیست اثر در فضای شخصی‌اش قصه‌هایی دارد. به هر حال به این فکر می‌کنیم که اگر اثر را کارت پستال بنامیم و پشت آن نامه‌ای برای خریدار بگذاریم و امکان ادامه ارتباط با خریدار را باز بگذاریم چه می‌شود؟ آیا دیالوگی برقرار خواهد شد؟ آیا این ایده زندگی جدیدی را برای اثر من شکل خواهد داد؟

    نمایشگاه پشت نویسی برای گفتگو در مورد اثر هنری میان هنرمند و مالک بعدی آن برگزار می‌شود.