• پس از نخستین نمایشگاه در لندن، گروه گلدفیگر دومین نمایشگاه خود با عنوان «زندگی من همچون نقشی شاداب» را از امروز، 12 آوریل در پاریس برگزار می‎کند. آثار جدیدی از دیمیتریا-الی آنتونیو، روئین نبی‎‌زاده و کلمانتین برونو تا تاریخ 15 آوریل به نمایش درمی‌آید. در این نمایشگاه، هنرمندان به تلاقی داستان و واقعیت در معنایی وسیع می‌پردازند؛ به این که چگونه در جهان امروز این دو دیگر در رابطه‌ای دوگانه با هم به سر نمی‌برند، بلکه بیش از پیش در هم ادغام می‌شوند. هنرمندان با ماتریالیسم داستانی امکان مفصل بندی اشکال نظری روایات را بررسی می‌کنند و این که چگونه این روایات عرصه‌هایی جایگزین را می‌گشایند. همچنین آنها با به چالش کشیدن نحوه درک ما از مادیت در این امتداد بی‌پایان فضا-زمان با مفهوم داستان و واقعیت بازی می‌کنند.