• نمایشگاه «در این میان (بخش دوم)» به دنبال شناخت شش زنی است که در کارشان به سنت ویدیوآرت ایران شکل بخشیده‌اند. این نمایشگاه محصول تحیقی متمرکز بر هنرمندانی است که از ویدیو برای نمایش فردیت هنری بهره برده‌ و شخصیتی مستقل از سینما و دیگر سبک‌های هنری عرضه کرده‌اند.

    این نمایشگاه دومین بخش از نمایشگاه‌های هنر معاصر ایران با کیوریتوری شهرام کریمی است. اولین دوره‌اش با عنوان «در این میان: هنر معاصر ایران» از 30 اوت تا 8 سپتامبر سال گذشته برگزار شد، شامل آثار هنرمندانی بود که کارهاشان دارای صراحت فرهنگی نیستند، اما موضوعات بینا فرهنگی را فرا می‌خوانند. نمایشگاه کنونی نیز رویکردی مشابه را پی‌می‌گیرد، با این اختلاف که بر دوره‌‎ای ده ساله از ویدیو‌آرت متمرکز است. این نمایشگاه 6 اینستالیشن از 6 هنرمند زنی ارائه می‌دهد که مسیر الگو‌ها تغییرات و پیشرفت ویدیوآرت هنر معاصر ایران را روشن ساخته‌اند.

    هنرمندان: سمیرا اسکندرفر، شیرین عابدینی‌راد، بهار بهبهانی، ماندانا مقدم، بهار صمدی، ژینوس تقی‌زاده

    نمایشگاه از 15 اکتبر 2017 تا 30 مارس 2018 برپا است.