• اثر نوید عظیمی سجادی در مجموعه دایمی موزه باکس‌آرت (BoCs Art) در شهر کوزنتسا به نمایش گذاشته شد.

    همزمان با افتتاح موزه در تارخ 15 دسامبر 2017، نمایشگاهی از آثار 100 هنرمند شرکت کننده در برنامه‌های اقامتی باکس‌آرت با کیوریتوری آلبرتو دامبروسو برگزار شد. افتتاح موزه پس از برگزاری سه دوره از برنامه‌های اقامتی از سال 2015 صورت گرفت.

    هر یک از دوره‌ها با شرکت 100 هنرمند برگزار شد، و در پایان هر هنرمند پروژه‌ای به موزه اهدا کرد. این نمایشگاه از آثار هنرمندان اولین دوره اقامتی باکس‌آرت برگزار شد.