• از تاریخ 28 اکتبر، گالری A01 در شهر ناپل ایتالیا میزبان نمیشگاه TRANSMOGRIFIES از آثار نوید عظیمی سجادی خواهد بود.

    مارینا گویدا کیوریتور این نمایشگاه است.