• از تاریخ 30 سپتامبر 2017، گالری Villa Contemporanea در شهر مونتزا میزبان اولین نمایشگاه انفرادی صبا معصومیان در کشور ایتالیا است. این دومین حضور حرفه‌ای معصومیان در شهر مونتزاست. پیش از این در سال 2015 یکی از آثار وی بعنوان برنده بخش هنرمندان جوان بینال مونتزا انتخاب شده بود. معصومیان آثار پیچیده‌ای از فضاهای داخلی متروک خلق می‌کند که در آن ردپاهایی از حضور انسان به چشم می‌خورد. تاسیسات پوسیده، لوله‌های زنگ زده، چک‌چک آب و گیاهانی که به درون خانه می‌خزند، فضاهایی را می‌آفریند که اشیایش در غیبت انسان به زندگی در‌می‌آیند. نمایشگاه تا 25 نوامبر 2017 برپا است. اطلاعات بیشتر