• از تاریخ 13 اکتبر، اولین نمایشگاه گروهی گالری Sapar Contemporary در نیویورک با عنوان «اختفا در حوزه دید» برپا است. جاستین لودویگ کیوریتور این نمایشگاه تکنیک استتار را ایده الهام‌بخش نمایشگاه درنظر گرفته است. در نمایشگاه «اختفا در حوزه دید»، پنج هنرمند از این تکنیک برای مبهم کردن پیام استفاده می‌کنند. کارلوس امورالس (مکزیک)، فائزه بات (پاکستان)، پرستو فروهر (ایران)، تسانگ کین-وا (هنگ‌کنگ) و ک. یولاند (بریتانیا) هنرمندان این نمایشگاه هستند. این نمایشگاه تا 14 نوامبر ادامه خواهد داشت.