• نمایشگاه سالانه هنر معاصر موزه سیکا در کره جنوبی از 14 اکتبر آغاز شده است. عنوان نمایشگاه «استیتمنت هنرمند» است. نوید عظیمی سجادی با 4 اثر در این نمایشگاه حضور دارد. کتاب این نمایشگاه در دسامبر رونمایی خواهد شد.
    هنرمندان:

    Ankabuta, Alexis Avlamis, Hamldee Ba, James Berson, Dinkholt & Heinbar, Joseph Farbrook, Ronak Farhangian, Steven Félix-Jäger, Daric Gill, Miya Hannan, Hunter L. V. Elliott, Wun-Ting Hsu, Hyun Kim, Jaehyun Kim, Robert McCann, Kenneth Millington, Crisia Miroiu, Kenny Nguyen, Charlotte Oge, Robert Patrick, Allison Maria Rodriguez, Navid Azimi Sajadi, Gary Setzer, Xuhong Shang, Soraya Sharghi, Doria Sharra, Ynin Shillo, Narges Soleimanzadeh, Mariusz Soltysik, Robert Spahr, Emily Stokes, Joon Sung, Antonio Tovar, Omer Wasim & Saira Sheikh, Jave Yoshimoto