• یادداشتی در مجله «پله» بر نمایشگاهِ آقای رئیس جمهور. خرداد ۱۳۹۵، گالری طراحان آزاد.

    نوشته امین شاهد

    [...] انتخاب دوازده هنرمند، شاید اشاره‌ای غیرمستقیم به یازده دوره‌ی انتخاباتِ ریاست‌جمهوری پس از انقلاب بعلاوه‌ی انتخاباتِ پیش رو باشد و با پرتره‌ی دختری که از احمد مرشدلو به عنوان آخرین کار بر دیوار گالری ارائه شده به آن اشاره گردیده است.
    اینکه چه تعداد از آثار به سفارش گردآورنده پدید آمده و چه تعداد از میانِ کارهای هنرمندان انتخاب شده است می‌تواند در تحلیلِ این نمایشگاه موثر باشد. در هر صورت معلوم نیست که این نمایشگاه به چه نتیجه ای انجامیده و آیا کیوریتور به هدف خود رسیده است؟ آنچه از یادداشتِ گردآورنده به دست می‌آید، همچنان گنگ است. به نظرم نمایشگاه نه تاریخ نگاریِ تجسمیِ ویژه‌ای را به دست می‌دهد و نه مقوله‌ی انتخابات را به چالش کشیده است.

    متن اصلی را اینجا مطالعه کنید.