آن روز «او را» در باغچه کاشتند ...
یحیی دهقان‌پور

بهمن 1393

نشر مانوش، رونمایی کتاب
آن روز «او را» در باغچه کاشتند ...
بهمن 1345، روز خاکسپاری فروغ فرخزاد
عکس های یحیی دهقانپور